Home
Nieuwsarchief
25-02-2011

Bindend Studieadvies vanaf 2011-2012

De faculteit heeft met ingang van studiejaar 2011-2012 voor alle bacheloropleidingen in de voltijdse variant een zogenaamd bindend studieadvies (BSA).

Als voltijdstudent moet je in het kader van dit advies in het eerste studiejaar 42 studiepunten halen. Behaal je die punten niet en krijg je een negatief advies dan moet je de opleiding staken. Je mag je dan 3 jaar lang niet meer voor dezelfde bacheloropleiding, of andere opleiding met dezelfde propedeuse/eerste jaar, aan de VU inschrijven.

Na twee jaar moet je aan alle eisen van het eerste jaar hebben voldaan (60 studiepunten). Behaal je deze 60 punten niet dan dien je alsnog de opleiding te staken. Ook dan geldt dat je je 3 jaar lang niet meer voor dezelfde bacheloropleiding, of andere opleiding met dezelfde propedeuse/eerste jaar, aan de VU mag inschrijven.

Als je door omstandigheden buiten je wil niet in staat bent om aan de eisen te voldoen, kan daar onder bepaalde voorwaarden rekening mee worden gehouden.

Van voltijd naar deeltijd en omgekeerd
Als je als voltijdstudent vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving je inschrijving als voltijder beëindigt en je als deeltijdstudent inschrijft, word je voor de regeling Bindend Studieadvies als deeltijdstudent beschouwd. Als je na 1 februari je inschrijving van voltijd in deeltijd wijzigt, word je voor deze regeling als voltijdstudent beschouwd. Als je als deeltijdstudent je inschrijving van deeltijd wijzigt in voltijd word je voor deze regeling vanaf het moment van verandering als voltijdstudent beschouwd.

Uitschrijven vóór 1 februari
Als je in het eerste jaar van inschrijving voor 1 februari schriftelijk kenbaar maakt dat je je  wilt uitschrijven en  voor 1 maart daadwerkelijk bent uitgeschreven, krijg je in dat studiejaar verder geen studieadvies. Een nieuwe inschrijving voor de betreffende opleiding, wordt voor deze regeling beschouwd als je eerste inschrijving.

Zie voor gedetailleerde regeling BSA t.z.t. de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl